عکس نژادهای مختلف سگ

 

 

معرفی نژادهای مختلف سگ

نژاد سگهای:

سگ های نگهبان:
۱٫ اشنازر
۲٫ باکسر
۳٫ دوبرمن
۴٫ روت‌ویلر
۵٫ ژرمن شپرد
۶٫ ساموید
۷٫ سنت برنارد
۸٫ گریت دین
۹٫ گلدن رتریور
۱۰٫ ماستیف
۱۱٫ بول ماستیف
۱۲٫ کالی
۱۳٫ ولش کورگی

سگ های تریرها (terrier)
۱٫ آیردل تریر
۲٫ استافورد شر بول تریر
۳٫ اسکاتیش تریر
۴٫ اسکای تریر
۵٫ بدلینگتون تریر
۶٫ بوردر تریر
۷٫ بوستن تریر
۸٫ بول تریر
۹٫ جَک راسِل تِریِر
۱۰٫ سیلی هَم تِریِر
۱۱٫ فاکس تریر
۱۲٫ کِیزهاند سیلی هَم تِریِر
۱۳٫ کری بلو تریر
۱۴٫ کی رن تریر
۱۵٫ یورک شایر تریر
۱۶٫ َندی دینمُنت تِریِر
۱۷٫ وِست هایلَند وایت تِریِر

سگ های شکاری
۱٫ اریش ستر
۲٫ داش هوند
۳٫ باست
۴٫ باسن جی
۵٫ براک
۶٫ پوینتر
۷٫ ستر
۸٫ رتریور
۹٫ اسپانیل
۱۰٫ بیگل
۱۱٫ الک هوند

سگ های خانگی
۱٫ پودل
۲٫ اشپیتس
۳٫ بولداگ
۴٫ چوچو
۵٫ دالماسین
۶٫ پینچر
۷٫ مینیاتور پینچر
۸٫ پاگ

سگ های عروسکی
۱٫ بولداگ فرانسوی
۲٫ پکینیز
۳٫ پودل
۴٫ شیهواهوا
۵٫ پومرانین
۶٫ پکینوا
۷٫ شیتزو
۸٫ مالتز
سگ های تازی
۱٫ فغان هاندا
۲٫ برزوئی
۳٫ تازی ایرانی
۴٫ تازی ایرلندی
۵٫ گری هوند
۶٫ ویپت

سگ های ناشناخته
۱٫ اُلد انگلیش
۲٫ انگلیس ستر
۳٫ انگلیش اسپرینگر
۴٫ باست هوند
۵٫ باسِنجی
۶٫ بردر کولی
۷٫ بریارد
۸٫ بیگل
۹٫ پاپیلون
۱۰٫ پومرانیان
۱۱٫ تِریِر اسکاتلندی
۱۲٫ جاپَنیز چین
۱۳٫ چاینیز کِرِستِد
۱۴٫ داشهوند
۱۵٫ دالماسین
۱۶٫ سیبرین هاسکی
۱۷٫ شارپِی
۱۸٫ کُمُندور
۱۹٫ کوکر اسپانیل
۲۰٫ کینگ چارلز اِسپانیِل
۲۱٫ لابرادور رتریور
۲۲٫ لَهاسا آپسو
۲۳٫ مالتز
۲۴٫ واتِر اسپانیِل ایرلندی

 

عکس نژادهای مختلف سگ

 

 

عکس نژادهای مختلف سگ

 

 

عکس نژادهای مختلف سگ

 

 

عکس نژادهای مختلف سگ

 

 

عکس نژادهای مختلف سگ

 

 

عکس نژادهای مختلف سگ