عکس های جالب و خنده دار، در این پست ۲۰ عکس طنز و جالب با موضوعات مختلفی قرار دارد که بسیار دیدنی است.

عکس های جدید جالب و طنزآمیزعکس های جدید جالب و طنزآمیزعکس های جدید جالب و طنزآمیز

بعضی عکس ها بصورت طنز واقعیت ها را نشان ما می دهند. برای مثال حجاب که زینت زن است. امیدواریم از این طریق بتوانیم حجاب و دیگر ارزش ها را آموزش دهیم.

عکس در رابطه با کافه های سنتی که برخی جوانان ما متاسفانه بجای کار و تلاش در این مکان های آلوده وقت خود را به اتلاف می گذرانند.

عکس های جدید جالب و طنزآمیز

بازی شطرنج سگ ها

عکس های جدید جالب و طنزآمیز

موشی که دم به تله نمی دهد

عکس های جدید جالب و طنزآمیز

مبارزه ی لشگر موش ها با مار

عکس های جدید جالب و طنزآمیز

طنز شکلک های یاهو مسنجر

عکس های جدید جالب و طنزآمیز

کبوتر و پسربچه

عکس های جدید جالب و طنزآمیز

عکس دلقک

عکس های جدید جالب و طنزآمیز

عکس خنده دار

عکس های جدید جالب و طنزآمیز

طنز حیوانات (مورچه)

عکس های جدید جالب و طنزآمیز

بچه و ماهی

عکس های جدید جالب و طنزآمیز

دلقک

عکس های جدید جالب و طنزآمیز

خلیج فارس

عکس های جدید جالب و طنزآمیز

عکس جالب حیوانات

عکس های جدید جالب و طنزآمیز

گربه و سگ

عکس های جدید جالب و طنزآمیز

خروس و مرغ ها در حال عبور از روی رودخانه

عکس های جدید جالب و طنزآمیز

عکس طنز ایرانی (گوسفند)

عکس های جدید جالب و طنزآمیز

طنز اجتماعی، واقعیت های جامعه: نشانه های دوستان ناباب

عکس های جدید جالب و طنزآمیز

طنز اجتماعی، واقعیت های جامعه: مکان هایی که نباید بروید

عکس های جدید جالب و طنزآمیز

طنز اجتماعی، واقعیت های جامعه: حجاب نشانه ی شخصیت افراد است

عکس های جدید جالب و طنزآمیز

گربه ی عکاس

عکس های جدید جالب و طنزآمیز