عکس های ورزشکار عزیز کشورمان جناب آقای نوشاد عالمیان که در رشته ی پینگ پنگ ( تنیس روی میز) در المپیک ۲۰۱۲ لندن شرکت کرد. در اینجا ۸ تصویر باکیفیت از نوشاد عالمیان را می توانید مشاهده بفرمایید.

عکس ها و تصاویر نوشاد عالمیان در المپیک 2012 لندنعکس ها و تصاویر نوشاد عالمیان در المپیک 2012 لندنعکس ها و تصاویر نوشاد عالمیان در المپیک 2012 لندن

__________

عکس ها و تصاویر نوشاد عالمیان در المپیک 2012 لندن

__________

عکس ها و تصاویر نوشاد عالمیان در المپیک 2012 لندن

__________

عکس ها و تصاویر نوشاد عالمیان در المپیک 2012 لندن

__________

عکس ها و تصاویر نوشاد عالمیان در المپیک 2012 لندن

__________

عکس ها و تصاویر نوشاد عالمیان در المپیک 2012 لندن

__________

عکس ها و تصاویر نوشاد عالمیان در المپیک 2012 لندن

__________

عکس ها و تصاویر نوشاد عالمیان در المپیک 2012 لندن

__________

عکس ها و تصاویر نوشاد عالمیان در المپیک 2012 لندن

__________