زهرا ابراهیمی متولد سال ۱۳۶۹، از دوره دبستان هنر نقاشی را از سطوح پایین آغاز کرده است. در سال ۱۳۸۸ دیپلم نقاشی گرفته و در حال حاظر بصورت حرفه ای بر روی کاغذ هنرنمایی می کند.
او در سبک های مختلفی چون طراحی، رنگ روغن، رئال تکنیک، مداد رنگی، گواش و … نقاشی می کند.
در این قسمت از گالری عکس لردفا می توانید دوازده اثر از این هنرمند را مشاهده بفرمایید.
نقاشی های رنگ روغن زیبا از خانم زهرا ابراهیمینقاشی های رنگ روغن زیبا از خانم زهرا ابراهیمینقاشی های رنگ روغن زیبا از خانم زهرا ابراهیمی

×××××××

نقاشی های رنگ روغن زیبا از خانم زهرا ابراهیمی

×××××××

نقاشی های رنگ روغن زیبا از خانم زهرا ابراهیمی

×××××××

نقاشی های رنگ روغن زیبا از خانم زهرا ابراهیمی

×××××××

نقاشی های رنگ روغن زیبا از خانم زهرا ابراهیمی

×××××××

نقاشی های رنگ روغن زیبا از خانم زهرا ابراهیمی

×××××××

نقاشی های رنگ روغن زیبا از خانم زهرا ابراهیمی

×××××××

نقاشی های رنگ روغن زیبا از خانم زهرا ابراهیمی

×××××××

نقاشی های رنگ روغن زیبا از خانم زهرا ابراهیمی

×××××××

نقاشی های رنگ روغن زیبا از خانم زهرا ابراهیمی

×××××××

نقاشی های رنگ روغن زیبا از خانم زهرا ابراهیمی

×××××××

نقاشی های رنگ روغن زیبا از خانم زهرا ابراهیمی

×××××××

نقاشی های رنگ روغن زیبا از خانم زهرا ابراهیمی